پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

هاست دایرکت ادمین100 مگابایتی

فضا 100 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 27000تومان
هاست دایرکت ادمین500 مگابایتی

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 44000 تومان
هاست دایرکت ادمین1000 مگابایتی

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 66000 تومان
هاست دایرکت ادمین2000 مگابایتی

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 110000تومان