پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

هاست سی پنل 500 مگابایتی

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

  • سالانه 33000 تومان
هاست سی پنل 1000 مگابایتی

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

  • سالانه 44000 تومان
هاست سی پنل 2000 مگابایتی

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

  • سالانه 66000تومان
هاست سی پنل 3000 مگابایتی

فضا 3000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

  • سالانه 88000 تومان